Stepeništa

Postavljanje jednostrano napajanih ELEKTRA VCD25 grijaćih kabela

Od snijega i leda uspješno ćemo se obraniti ako odaberemo snagu od 250 do 300W/m2:

 • 250W/m2 – u slučaju
  zaklonjenih ili natkrivenih
  vanjskih stepaništa;
 • 300W/m2 – u slučaju
  nenatkrivenih vanskih
  stepeništa i stepeništa direktno
  izloženih oborinama.

 

 

Za zagrijavanje stepeništa može se upotrijebiti:

 • Postavljanje dvostrano napajanih ELEKTRA Vc20 grijaćih kabela

  jednostrano napajane ELEKTRA VCD25 grijaće kabele (snage 25W/m)

 • dvostrano napajane ELEKTRA VC20 grijaće kabele (snage 20W/m)

O izboru koji ćemo grijaći kabel upotrijebiti trebao bi odlučiti način njihovog montiranja. Ako će kabeli biti postavljeni u bazu stepenica jednostavnije je upotrijebiti jednostrano napajane ELEKTRA VCD25 grijaće kabele.

Ukoliko ne postoji mogućnost podizanja nivoa stepenica, u stepenicama treba izraditi kanale, a zatim u njih postaviti ELEKTRA VC20 ili ELEKTRA VCD25 grijaće kabele.