Reguliranje temperature

Pri zagrijavanju prostora mogu se koristiti različite vrste regulatora temperature:

 • elektromehaničke
 • elektroničke
 • elektroničke s programatorom

U prostorijama koje ne zahtijevaju precizno reguliranje temperature mogu se koristiti elektromehanički regulatori kojima se inercija može kretati čak do ± 5°C. Svojstvo elektroničkih regulatora je velika preciznost u mjerenju temperature (0,1 – 0,3°C).

Elektronički regulatori s programatorom imaju mogućnost programirati temperaturu u dnevnom ili tjednom ciklusu. Na LCD ekranu moguće je očitavanje podataka kao što su:

 • stvarna temperatura prostorije
 • programirana ugodna temperatura i ekonomična temperatura
 • vrijeme rada grijaćeg sustava
 • broj programa i njegov grafički simbol

Izabrani modeli imaju prilagodnu funkciju: regulator temperature sam «odbrojava» trenutak uključivanja grijanja tako da bi željenu temperaturu postigao u vremenu programiranom od strane korisnika.

Podjela regulatora s obzirom na način mjerenja temperature:

 • regulator s podnim osjetnikom
 • regulator s zračnim osjetnikom i sigurnosnim podnim osjetnikom (ovaj tip regulatora mjeri temperaturu zraka, a podni osjetnik istovremeno štiti pod i grijaće kabele od pregrijavanja)

Kada je sustav podnog grijanja pomoćni već postojećem (osnovnom) grijaćem sustavu to znači da korisnika zanima postizanje dojma tzv. «toplog poda». U tom slučaju treba koristiti regulator temperature opremljen isključivo podnim osjetnikom koji omogućuje održavanje željene temperature poda.

Kada je sustav podnog grijanja osnovni izvor topline, a korisnika zanima postizanje optimalne temperature u prostoriji treba koristiti regulator s ugrađenim zračnim osjetnikom i sigurnosnim podnim osjetnikom.

S obzirom na način montiranja regulatore dijelimo na:

 • podžbukne
 • nadžbukne
 • na DIN šinu