Parkirališta

Primjer razmještaja ELEKTRA SnowTecTM grijaćih mreža na parkiralištu gdje je površinski sloj izrađen od kaldrmske kocke

Primjer: parkiralište dimenzija 10m x 21m = 210m2,
Površinski sloj je izrađen od kaldrmske kocke. Koriste se ELEKTRA SnowTecTM grijaće mreže.

S obzirom na dimenzije parkirališta možemo upotrijebiti ELEKTRA SnowTecTM grijaće mreže duljine 10m i nominalne snage 1860W.

Upotreba mreže čija je duljina jednaka širini parkirališta omogućava skupljanje vodiča na jednoj strani parkirališta, što nam onda olakšava njihovo povezivanje na kabelsku spojnu kutiju.

Mreže se mogu postaviti paralelno s duljom stranom parkirališta

Širina grijaće mreže: 0,6m.
Minimalan razmak između pojedinih mreža: 0,1m.
Stvarna širina koju zauzima jedna mreža: 0,6m + 0,1m = 0,7m.
Broj mreža postavljenih na cijeloj dužini: 21m : 0,7m = 30 mreža.
Ukupna snaga instaliranih ELEKTRA SnowTecTM mreža 300/10:
1860W x 30 = 55800W.
Snaga na 1m2 površine:
55800W : 210m2 = 265,7W/m2.