Kako izabrati veličinu radijatora?

Određivanje snage radijatora Glamox

Većina stambenih zgrada u Hrvatskoj izvedena je u skladu s klimatskim zonama i to tako da ih je moguće grijati snagom od prosječno 80 W/m2.
Izvedba termoizolacije samostojećih privatnih kuća često je lošija i potrebno je
100 – 150 W/m2. Snaga grijanja, za nekoliko tipičnih konstrukcija visine stropa 2,60 m, prikazana je na tablici:

PROCJENA POTROŠNJE ENERGIJE

Prosječna godišnja potrošnja energije potrebne za grijanje stambenih objekata u sjevernom dijelu Hrvatske, ovisi o kakvoći izolacije objekta i iznosi od 40 – 250 kWh/m2 prema podacima Ministarstva GRP – UNDP