Industrijski spremnici

Grijaći kabeli koristi se za spriječavanje smrzavanja spremnika s vodom te zadržavanje minimalne temperature koja tehnološkim procesom nastaje u spremnicima s vodom, glukozom i drugim supstancijama. Upotrebom grijaćih kabela omogućuje se čuvanje odgovarajuće temperature i žitkosti tih supstancija. Kabeli se koriste i za zagrijavanje silosa sa žitom i silosa za skladištenje šećera i sl.

ELEKTRA VC/VCD grijaći kabeli ne mogu se koristiti za spremnike u kojima se temperatura povremeno može popeti iznad 65°C kao ni na mjestima gdje kabel može doći u dodir s masnoćama, uljima, kemikalijama i sl.

Da bismo odabrali odgovarajuće grijaće kabele neophodno je prethodno odrediti gubitak topline za pojedini spremnik. Toplinski gubici, između ostalog, zavise o dimenzijama spremnika, vrsti i debljini toplinske izolacije te temperaturi održavanja i minimalnoj temperaturi okruženja.

gdje je:

Grijaći kabeli pričvršćeni na spremnik

Kada je riječ o spremnicima posađenima na postoljima treba računati s gubicima topline kroz dno spremnika. Određivanje gubitaka topline je poprilično komplicirano zbog raznovrsnosti njihovih oblika (cilndrični, stožasti, u obliku kvadra), načina na koji su postavljeni (na nogama, na postolju) kao i zbog dodatne opreme pricvršćene na spremnik (revizijsko oko, ljestvice, pokazatelji razine).

Instalacija

Kabeli moraju biti pricvršćeni za spremnik pomoću ELEKTRA TME montažne trake.
Nakon što smo ga pričvrstili, grijaći kabel treba oblijepiti po cijeloj dužini aluminijskom trakom koja pospješuje preuzimanje topline iz kabela i olakšava prenošenje topline u spremnik.

Osim toga aluminijska traka spriječava utiskivanje kabela u toplinsku izolaciju i na taj ga način štiti od eventualnog pregrijavanja.

Treba obratiti pažnju na to da kabeli ne bi prelazili preko oštrih rubova, međusobno se ukrštali ili dodirivali.

Pri postavljanju grijaćih kabela treba imati na umu da minimalni luk savijanja iznosi 3,5 vanjskog promjera kabela.

Način postavljanja ELEKTRA grijaćih kabela na spremnik

Upravljanje

Za upravljanje grijaćom instalacijom spremnika koriste se regulatori opremljeni vanjskim temperaturnim osjetnikom.Za to će nam poslužiti ELEKTRA ETN-1441 ili ELEKTRA ETV-1991 regulatori montirani na DIN šini.