Grijanje prostorija s drvenim podovima na podlozi drvenih greda

Podno grijanje zahtijeva podni oblog koji ne pruža toplinski otpor veći od 0,15m2K/W. Da bismo udovoljili ovom zahtjevu treba ograničiti debljinu obloga.

Instalacijska snaga ne bi smjela prelaziti 90W/m2, a jedinična izlazna snaga grijaćeg kabela 10W/m.
Grijaći kabel ne smije direktno dodirivati sloj toplinske izolacije kao ni elemente drvene konstrukcije. Prostiremo ga na žičanoj montažnoj mreži koja je pričvršćena na bočnim stranama greda. Da bismo grijaći kabel proveli na drugu stranu grede, na gredi treba napraviti utor te ga obložiti limom ili aluminijskom folijom.

gustoća faktor provođenja topline max. debljina obloga 20
[Kg/m3] l [W/mK] d [mm] R [m2K/W]
bor 550 0,16 24 0,150
smreka 550 0,16 24 0,150
hrast 800 0,22 32 0,145