Grijaći kabeli

ELEKTRA proizvodi grijaće kabele od 1992. godine. Uglavnom se koriste za podno grijanje. ELEKTRA grijaći kablovi su dostupni u kompletima za sastavljanje, koje je vrlo jednostavno ugraditi.

ELEKTRA grijaći kabeli se osim za grijanje apartmana i stanova, mogu koristiti i tamo gdje je potrebna zaštita od zamrzavanja, zaleđivanja ili prekrivanja snijegom.

ELEKTRA grijaći kabeli održavaju potrebnu temperaturu unutar proizvoda kao što su vodovodne cijevi.

ELEKTRA grijaći kabeli griju svaku vodovodnu i kanalizacijsku cijev, oluke i garažne rampe, čime se sprečava pucanje cijevi zbog zaleđivanja, snijegom ili ledom pokrivenih garažnih rampi i sl.

ELEKTRA proizvodi 2 tipa kabela, svaki u izboru od preko 20 različitih dužina. Svaki kabel je dostupan u jednoj od 3 snage: 10 W/m, 15 W/m, 20 W/m (VC) – dvostrano napajan, jednožilni i 10 w/m, 17 W/m, 25 W/m (VCD) – jednostrano napajan, dvožilni. Sveukupno to čini izbor od 150 različitih kompleta toplinskih kabela.

 

ELEKTRA grijaći kabel, jednostrano napajanje energijom, VCD tip

 

 

ELEKTRA grijaći kabel, dvostrano napajanje energijom, VC tip