Podno grijanje prostorija

Podno grijanje prostorija

Znanstvena su istraživanja pokazala da je podno grijanje najugodniji sustav grijanja za čovjeka jer uzima u obzir...

Reguliranje temperature

Pri zagrijavanju prostora mogu se koristiti različite vrste regulatora temperature: elektromehaničke elektroničke...

Akumulacijsko grijanje

Sustav akumulacijskog grijanja koristi jeftinu električnu energiju tzv. niskotarifnu (tarifa II) koja je aktivna prije...