Podno grijanje prostorija

Podno grijanje prostorija

Znanstvena su istraživanja pokazala da je podno grijanje najugodniji sustav grijanja za čovjeka jer uzima u obzir...

Grijanje u nalijevnim slojevima

Ova se vrsta grijanja može izvesti dok su prostorije u fazi izgradnje, prije nego što su podovi izrađeni. Najčešće je...

Reguliranje temperature

Pri zagrijavanju prostora mogu se koristiti različite vrste regulatora temperature: elektromehaničke elektroničke...

Akumulacijsko grijanje

Sustav akumulacijskog grijanja koristi jeftinu električnu energiju tzv. niskotarifnu (tarifa II) koja je aktivna prije...