Akumulacijsko grijanje

Sustav akumulacijskog grijanja koristi jeftinu električnu energiju tzv. niskotarifnu (tarifa II) koja je aktivna prije svega u noćnim satima. Korištenje energije u satima kada je na snazi II tarifa doprinosi smanjenju eksploatacijskih troškova. S obzirom na periodično napajanje jeftinijom električnom energijom u toku dana, betonski pod mora imati sposobnost skladištenja topline. S obzirom na masivnu konstrukciju poda (7 – 15cm debljine), akumulacijsko se podno grijanje najčešće upotrebljava u prizemnim objektima.

Izračunavanje snage grijanja:

Izračunavamo potrebu za toplinskom snagom. Tarifa II uobičajeno traje 10 sati (21:00 – 07:00 zimi, a 22:00 – 08:00 ljeti). Toplina nakupljena u betonskoj ploči u toku 10 aktivnih sati akumulacijskog sustava treba biti dostatna za zagrijavanje prostorije i u preostalih 14 sati. Ukupnu snagu akumulacijskog sustava grijanja izračunavamo prema formuli:

gdje je:

Ako obračunavanjem ustanovimo da je potrebna snaga grijanja veća od 175W/m2 potrebno je koristiti pomoćno grijanje.